11/14/2022

VII Międzynarodowe GRAND PRIX Beskidów Karate Kyokushin

Komunikat

VII Międzynarodowe GRAND PRIX

Beskidów Karate Kyokushin

Komunikat


1.   Organizator

Bielski Klub Karate Kyokushin, ul. Rejtana 3 11, 43-300 Bielsko-Biała

 

2.   Termin i miejsce Sobota 26 listopad 2022r.

Hala Widowiskowo-Sportowa GOSIR, 43-365 Wilkowice,  ul. Szkolna 8a

 

3.   Uczestnictwo W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych z różnych Organizacji Kyokushin. Wskazany staż treningowy minimum 2 lata. Turniej będzie rozegrany w kategoriach wiekowych wg światowych przepisów WKB z podziałem na turniej kumite dla zaawansowanych od 8 kyu oraz turniej kumite pomarańczowych pasów. Podział nie dotyczy konkurencji KATA.

       We wszystkich kategoriach dopuszczalne jest stosowanie low kick (mawashi geri gedan). Na strefę jodan będą dozwolone wszystkie kopnięcia.

       Wazari będzie przyznawane za technikę wywołującą wrażanie na przeciwniku, a ippon za technikę wywołującą dłuższą niż 3 sekundy niezdolność do walki.

 

Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający

       Aktualne badania od lekarza sportowego stwierdzające zdolność do uprawiania karate. Brak takich badań uniemożliwia wystąpienie w zawodach w szczególności w konkurencji kumite.  

       Dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika (dokładną datę urodzenia).

       Czyste białe Gi. 

       Posiadanie kompletu obowiązkowych ochraniaczy osobistych obowiązkowych dla danej kategorii.

       Obowiązkowe ochraniacze na kolana we wszystkich kategoriach semi kontakt. 

       Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju wg załączonego wzoru. Brak takiej zgody w przypadku zawodników startujących w konkurencji kumite powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju. 

       Wszystkie ekipy startujące w Turnieju muszą obowiązkowo wyznaczyć jednego sędziego.  

 

4.   Konkurencje

Turnieje będą rozegrane w następujących konkurencjach:

-  kumite semi kontakt dla początkujących, Turniej Pomarańczowych Pasów, dla 10 i 9 kyu, - kumite semi kontakt zaawansowanych dla osób w wieku poniżej 18 lat, od 8 kyu, 

-  kata według tabeli.       

 

KATEGORIE KUMITE SEMI KONTAKT ZAAWANSOWANYCH OD 8 KYU

O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia!

Kategorie wagowe mogą ulec zmianie, prosimy o podanie dokładnej wagi.

 

Wiek

 

 

Waga 

Wiek

Waga

 

Chłopcy 8-9 lat

-25

-30

+35

Dziewczęta  8-9 lat

-25

-30

+30

Chłopcy 10-11 lat

-30

-35

-40

+40

Dziewczęta 10-11 lat

-35

-40

+40

Chłopcy 12-13 lat

-40

-45

-50

+50

Dziewczęta 12-13 lat

-40

-45

-50

+50

Chłopcy 14-15 lat

-55

-60

-70

+70

Dziewczęta 14-15 lat  

-50

-55

+55

Chłopcy 16-17 lat

-65

-75

-75

Dziewczęta 16-17 lat

-55

-60

+60

 

KATEGORIE KUMITE SEMI KONTAKT – TURNIEJ POMARAŃCZOWYCH PASÓW  (wszystkie techniki z kontrolowaną siłą na strefę jodan, bez technik opadających i obrotowych)

Turniej pomarańczowych pasów przeznaczony jest dla zawodników 10 i 9 kyu. O przydziale do kategorii decyduje rok urodzenia! Kategorie wagowe mogą ulec zmianie, prosimy o dokładne wagi.

 

Wiek

 

Waga 

Wiek

W

aga

Chłopcy 6-7 lat

 

-25

+25

Dziewczęta 6-7 lat

-25

+25

Chłopcy 8-9 lat

 

-30

-35

+35

Dziewczęta  8-9 lat

-30

-35

+35

Chłopcy 10-11 lat

-35

-40

-45

+45

Dziewczęta  10-11 lat

-35

-40

+40

 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE 

Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym.

 

Zawodnicy podczas walki są chronieni przez ochraniacze wg poniższej tabeli:

             

kategoria

obowiązkowe ochraniacze osobiste

Chłopcy, dziewczęta

6-11 lat

 

- białe ochraniacze goleń-stopa

- piąstkówki, nakolanniki

- mężczyźni-suspensorium

-       ochraniacz tułowia hogo

- kask z ochroną twarzy z (kratką)

Chłopcy, dziewczęta

12-17 lat

 

-       białe ochraniacze goleń-stopa

-       piąstkówki, nakolanniki

-       ochraniacz zębów (tzw. "szczeka")  lub kask  z (kratką)

-       mężczyźni-suspensorium

- kobiety-ochraniacz na piersi

 

Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w komplecie ochraniaczy. Organizator nie zapewnia ww. obowiązkowych ochraniaczy osobistych. Walki półfinałowe i finałowe dzieci (12-13 lat) odbędą się bez ochraniaczy tułowia hogo.

  

Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci: turniej pomarańczowych pasów

      (1)   Runda eliminacyjna: 90 sec > 90 sec

      (2)   Runda półfinałowa i finałowa: 90 sec > 90 sec  

Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci: turniej zaawansowanych 8-13 lat

      (1)   Runda eliminacyjna: 90 sec > 90 sec

      (2)   Runda półfinałowa i finałowa: 90 sec > 90 sec > Waga (3kg) > 90 sec

Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci: turniej zaawansowanych 14-17 lat

      (1)   Runda eliminacyjna: 120 sec>120sec

      (2)   Runda półfinałowa i finałowa: 120 sec >120 sec >Waga (3kg) >120 sec

 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KATA

Konkurencja kata zostanie rozegrana z podziałem na wiek dla chłopców i dziewcząt w trzech turach:

I    tura oceniana na punkty lub chorągiewki (uzależnione od ilości zgłoszonych zawodników) zawodnik wykonuje kata według tabeli.

II   tura oceniana na punkty lub chorągiewki (uzależnione od ilości zgłoszonych zawodników) zawodnik wykonuje kata wybrane z  tabeli.

III  tura oceniania na chorągiewki zawodnik wykonuje kata wybrane z tabeli inne niż w II turze, rywalizują 3 z 4 po II turze i 1 z 2 po II turze. Tak wyłoniona jest najlepsza trójka.

 

Wiek

1 tura

2 tura

3 tura (chorągiewki)

8-11

Taikioku sono ni

Taikioku sono san, Pinan sono ichi

Kata, które nie zostało wykonane w 2 rundzie

12-13

Taikioku sono san

Pinan sono ich, Pinan sono ni, Gekisai sho

Kata, które nie zostało wykonane w 2 rundzie

14-15

Pinan sono ni

Pinan sono san, Pinan sono yon, Gekisai sho, Sushiho

Kata, które nie zostało wykonane w 2 rundzie

16-17

Tsuki no kata

Gekisai sho, Garyu, Seinchin, Seipai, Kanku Dai, Sushiho

Kata, które nie zostało wykonane w 2 rundzie

 

 

5.  Opłata: 

Uczestnicy turnieju wnoszą opłatę startową, która pokrywa część kosztów organizacyjnych. Opłata płatna przelewem na konto bankowe klubu nr 77 8111 0009 2001 0031 4572 0001 do 25.11.2022r. lub w dniu zawodów podczas weryfikacji. Poczęstunek dla sędziów jest bezpłatny.

 

Opłata startowa:

kumite

kata

kumite i kata

80 zł

80 zł

120 zł

 

6.  Nagrody  

a)  Za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach kumite  zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary i dyplomy. Nie będzie walk o trzecie. 

 

b)  W konkurencji kata za pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wszystkich kategoriach  zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy.

 

c)  Za miejsca od 1 - 3 drużynowo przewidziane są puchary, okolicznościowe medale i dyplomy.    

 

Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych wszystkich konkurencji: I miejsce – 3 pkt, II miejsce – 2 pkt. , III miejsce – 1 pkt.

 

7.  Zgłoszenia zawodników należy przesłać najpóźniej do 23.11.2022 do godziny 24.00

Losowanie odbędzie się 25.11.2022 roku na podstawie zgłoszeń. Przed zawodami nastąpi weryfikacja dokumentów i wagi zawodników. Zawodnicy niezgłoszeni w terminie nie wezmą udziału w turnieju. Zawodnicy, którzy nie przejdą weryfikacji wagi lub nie będą posiadać aktualnych badań lekarskich (lekarz sportowy) zostaną skreśleni z listy startowej. Nie zwalnia to klubu od wpłaty za nich opłaty startowej!


8.  Przesyłanie zgłoszeń:

Kumite Technology

 

9.   Plan na sobotę 26 listopad 2022r.

09:00 – 10:00  weryfikacja zawodników (tylko kierownik ekipy z kompletem dokumentów) 

10:00 – 10:30  oficjalne otwarcie turnieju

10:30 -  13:00  kata 

13:00 -  15:00  wydawanie obiadów

13:00 – 17:00  kumite 

17:00 – 18:00  planowane zakończenie i rozdanie nagród 

 

10. Ubezpieczenie: 

Zgodnie z nowa ustawą o sporcie macierzyste Kluby wystawiające zawodników są odpowiedzialne za ubezpieczenie swoich reprezentantów. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju. 

 

11. Postanowienia końcowe:  

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator. 

 

12. Dodatkowe informacje: 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości kategorii po weryfikacji w dniu zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione. Za zachowanie zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody odpowiada rodzic lub opiekun. 

Ta strona używa cookie

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgadzam się Polityka cookie