10/29/2023

VIII Międzynarodowe GRAND PRIX Beskidów Karate Kyokushin

Komunikat

VIII Międzynarodowe GRAND PRIX Beskidów karate Kyokushin

dzieci i młodzieży

Komunikat

 

1.   Organizator

Bielski Klub Karate Kyokushin, ul. Rejtana 3 11, 43-300 Bielsko-Biała

 

2.   Termin i miejsce Sobota 4 listopad 2023r.

Hala Widowiskowo-Sportowa GOSIR, 43-365 Wilkowice,  ul. Szkolna 8a

 

3.   Uczestnictwo W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych z różnych Organizacji Kyokushin. Wskazany staż treningowy minimum 2 lata. Turniej będzie rozegrany w kategoriach wiekowych wg światowych przepisów WKB z podziałem na turniej kumite dla zaawansowanych od 8 kyu oraz turniej kumite pomarańczowych pasów. Podział nie dotyczy konkurencji KATA.

       We wszystkich kategoriach dopuszczalne jest stosowanie low kick (mawashi geri gedan). Na strefę jodan będą dozwolone wszystkie kopnięcia.

       Wazari będzie przyznawane za technikę wywołującą wrażanie na przeciwniku, a ippon za technikę wywołującą dłuższą niż 3 sekundy niezdolność do walki.

 

Do startu będą dopuszczeni zawodnicy posiadający

       Aktualne badania od lekarza sportowego stwierdzające zdolność do uprawiania karate. Brak takich badań uniemożliwia wystąpienie w zawodach w szczególności w konkurencji kumite.  

       Dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika (dokładną datę urodzenia).

       Czyste białe Gi. 

       Posiadanie kompletu obowiązkowych ochraniaczy osobistych obowiązkowych dla danej kategorii.

       Obowiązkowe ochraniacze na kolana we wszystkich kategoriach semi kontakt. 

       Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w turnieju wg załączonego wzoru. Brak takiej zgody w przypadku zawodników startujących w konkurencji kumite powoduje automatyczne wykluczenie z turnieju. 

       Wszystkie ekipy startujące w Turnieju muszą obowiązkowo wyznaczyć jednego sędziego 

 

4.   Konkurencje

Turnieje będą rozegrane w następujących konkurencjach:

-  kumite semi kontakt dla początkujących, Turniej Pomarańczowych Pasów, dla 10 i 9 kyu, 

- kumite ALL KICK zaawansowanych dla osób w wieku poniżej 18 lat, od 8 kyu, 

-  kata według tabeli.       

 

KATEGORIE KUMITE ALL KICK KONTAKT ZAAWANSOWANYCH OD 8 KYU

O przydziale do kategorii decyduje data urodzenia!

Kategorie wagowe mogą ulec zmianie, prosimy o podanie dokładnej wagi.

 


Wiek

 

 

Waga 

Wiek

Waga

 

Chłopcy 6-7 lat

-25

-30

+30

Dziewczęta  6-7 lat

-25

-30

+30

Chłopcy 8-9 lat

-30

-35

+35

Dziewczęta  8-9 lat

-25

-30

+30

Chłopcy 10-11 lat

-30

-35

-40

+40

Dziewczęta 10-11 lat

-35

-40

+40

Chłopcy 12-13 lat

-40

-45

-50

+50

Dziewczęta 12-13 lat

-40

-45

-50

+50

Chłopcy 14-15 lat

-55

-60

-70

+70

Dziewczęta 14-15 lat  

-50

-55

+55

Chłopcy 16-17 lat

-65

-75

+75

Dziewczęta 16-17 lat

-55

-60

+60

 

KATEGORIE KUMITE SEMI KONTAKT – TURNIEJ POMARAŃCZOWYCH PASÓW  (wszystkie techniki z kontrolowaną siłą na strefę jodan, bez technik opadających i obrotowych)

Turniej pomarańczowych pasów przeznaczony jest dla zawodników 10 i 9 kyu. O przydziale do kategorii decyduje data urodzenia! Kategorie wagowe mogą ulec zmianie, prosimy o dokładne wagi.

 

 

Wiek

 

Waga 

Wiek

W

aga

Chłopcy 6-7 lat

 

-25

+25

Dziewczęta 6-7 lat

-25

+25

Chłopcy 8-9 lat

 

-30

-35

+35

Dziewczęta  8-9 lat

-30

-35

+35

Chłopcy 10-11 lat

-35

-40

-45

+45

Dziewczęta  10-11 lat

-35

-40

+40

 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KUMITE 

Turniej rozegrany będzie indywidualnie systemem pucharowym.

 

Zawodnicy podczas walki są chronieni przez ochraniacze wg poniższej tabeli:

             

kategoria

obowiązkowe ochraniacze osobiste

Chłopcy, dziewczęta

6-11 lat

 

- białe ochraniacze goleń-stopa

- piąstkówki, nakolanniki

- mężczyźni-suspensorium

-       ochraniacz tułowia hogo

- kask z ochroną twarzy z (kratką)

Chłopcy, dziewczęta

12-17 lat

 

-       białe ochraniacze goleń-stopa

-       piąstkówki, nakolanniki

-       ochraniacz zębów (tzw. "szczeka")  lub kask  z (kratką)

-       mężczyźni-suspensorium

- kobiety-ochraniacz na piersi

 

Obowiązkiem zawodnika jest stawienie się do walki w regulaminowym czasie 1 minuty w komplecie ochraniaczy. Organizator nie zapewnia ww. obowiązkowych ochraniaczy osobistych.

  

Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci: turniej pomarańczowych pasów

      (1)   Runda eliminacyjna: 90 sec > 90 sec

      (2)   Runda półfinałowa i finałowa: 90 sec > 90 sec  

Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci: turniej zaawansowanych 8-13 lat

      (1)   Runda eliminacyjna: 90 sec > 90 sec

      (2)   Runda półfinałowa i finałowa: 90 sec > 90 sec > Waga (3kg) > 90 sec

Przebieg i czas walki w kategoriach dzieci: turniej zaawansowanych 14-17 lat

      (1)   Runda eliminacyjna: 120 sec>120sec

      (2)   Runda półfinałowa i finałowa: 120 sec >120 sec >Waga (3kg) >120 sec

 

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI KATA

Konkurencja kata zostanie rozegrana z podziałem na wiek dla chłopców i dziewcząt w trzech turach:

I    tura oceniana na punkty lub chorągiewki (uzależnione od ilości zgłoszonych zawodników) zawodnik wykonuje kata według tabeli.

II   tura oceniana na punkty lub chorągiewki (uzależnione od ilości zgłoszonych zawodników) zawodnik wykonuje kata wybrane z  tabeli.

III  tura oceniania na chorągiewki zawodnik wykonuje kata wybrane z tabeli inne niż w II turze, rywalizują 3 z 4 po II turze i 1 z 2 po II turze. Tak wyłoniona jest najlepsza trójka.

 

Wiek

1 tura

2 tura

3 tura (chorągiewki)

8-11

Taikioku sono ni

Taikioku sono san, Pinan sono ichi

Kata, które nie zostało wykonane w 2 rundzie

12-13

Pinan sono ni

Pinan sono san, Pinan sono yon 

Kata, które nie zostało wykonane w 2 rundzie

14-15

Pinan sono san

Pinan sono yon, Gekisai sho, Sushiho

Kata, które nie zostało wykonane w 2 rundzie

16-17

Tsuki no kata

Gekisai sho, Garyu, Seinchin, Seipai, Kanku Dai, Sushiho

Kata, które nie zostało wykonane w 2 rundzie

 

5.  Opłata: 

Uczestnicy turnieju wnoszą opłatę startową, która pokrywa część kosztów organizacyjnych. Opłata płatna przelewem na konto bankowe klubu nr 77 8111 0009 2001 0031 4572 0001 do 01.11.2023r. lub w dniu zawodów podczas weryfikacji. Poczęstunek dla sędziów jest bezpłatny. Informację ile obiadów zamawia klub prosimy przesyłać na bkk_kyokushin@op.pl

 

Opłaty:

kumite

kata

kumite i kata

obiad 

zmiana kategorii

80 zł

80 zł

120 zł

25 zł

100 zł

 

6.  Nagrody  

a)  Za zajęcie I miejsca we wszystkich kategoriach kumite  zawodnicy otrzymają okolicznościowe puchary, medal i dyplom. Za miejsca II i III organizator przewidział medale i dyplomy. Nie będzie walk o trzecie. 

 

b)  W konkurencji kata za pierwsze, drugie i trzecie miejsca we wszystkich kategoriach  zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy.

 

Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych wszystkich konkurencji: I miejsce – 5 pkt, II miejsce – 3 pkt. , III miejsce – 1 pkt.

 

7.  Zgłoszenia zawodników należy przesłać najpóźniej do 01.11.2023 do godziny 24.00

Losowanie odbędzie się 02.11.2023 roku na podstawie zgłoszeń. Przed zawodami nastąpi weryfikacja dokumentów i wagi zawodników. Zawodnicy niezgłoszeni w terminie nie wezmą udziału w turnieju. Zawodnicy, którzy nie przejdą weryfikacji wagi lub nie będą posiadać aktualnych badań lekarskich (lekarz sportowy) zostaną skreśleni z listy startowej. Nie zwalnia to klubu od wpłaty za nich opłaty startowej!8.  Przesyłanie zgłoszeń: UWAGA!!! W przypadku problemów z rejestracją klubu należy wysłać adres e-mail na który będzie założone konto na nr telefonu 604 432 109. Administrator doda ten mail do bazy i dopiero będzie można założyć konto i dodawać zawodników do turnieju.

Kumite Technology

 

9.   Plan na sobotę 04 listopada 2023r.

09:00 – 10:00  weryfikacja zawodników 

10:00 – 10:30  oficjalne otwarcie turnieju

10:30 -  13:00  kata 

13:00 -  15:00  wydawanie obiadów

13:00 – 17:00  kumite 

17:00 – 18:00  planowane zakończenie i rozdanie nagród 

 

10. Ubezpieczenie: 

Zgodnie z nowa ustawą o sporcie macierzyste Kluby wystawiające zawodników są odpowiedzialne za ubezpieczenie swoich reprezentantów. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania turnieju. 

 

11. Postanowienia końcowe:  

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosować należy się do przepisów PZKK. 

 

12. Dodatkowe informacje: 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości kategorii po weryfikacji w dniu zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione. Za zachowanie zawodników oraz wyrządzone przez nich szkody odpowiada rodzic lub opiekun.

Każdy zgłoszony klub jest zobowiązany do wystawienia minimum 1 sędziego. Brak sędziego z danego klubu wiąże się z karą 400 złotych.


13. Zgoda:

Zgoda rodziców na udział dziecka w walkach kontaktowych na

VIII Międzynarodowe GRAND PRIX Beskidów Karate Kyokushin dzieci i młodzieży

4 listopad 2023 r.

 

Wyrażam zgodę na start mojego dziecka: ………………………………………………………………………………….… ……………………………… (imię i nazwisko zawodnika) (data urodzenia zawodnika) w VIII Międzynarodowe GRAND PRIX Beskidów Karate Kyokushin dzieci i młodzieży 4 listopada 2023 w konkurencji kumite.

Oświadczam, że znam zasady walki, obowiązujące regulaminy i przepisy i akceptuję ryzyko sportowe związane z udziałem mojego dziecka w zawodach.

Wyrażam na rzecz Bielskiego Klubu Karate Kyokushin zezwolenie na wykorzystanie wizerunków mojego / mojego dziecka powstałych w związku z Turniejem, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji działań służących popularyzacji i reklamie karate kyokushin oraz innych działań BKKK zgodnych z jego statutem. Wizerunek mój / mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla mnie / mojego dziecka lub w inny sposób naruszać dobra osobiste moje / mojego dziecka.

Jednocześnie oświadczam, że w dniu zawodów moje dziecko będzie legitymować się dowodem tożsamości ze zdjęciem, będzie posiadać komplet obowiązujących w jego kategorii ochraniaczy osobistych oraz że posiada ważne w dniu zawodów badania stwierdzające zdolność do uprawiania karate wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsze oświadczenie nie podlega zmianom ustnym.

 

…...........................                                                                                        .........................................................

Miejscowość, data                                                                                podpis rodzica (opiekana prawnego)

 . 

Ta strona używa cookie

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgadzam się Polityka cookie