5/22/2024

Mistrzostwa Południowego Okręgu Karate Kontaktowego & Puchar Beskidów Karate Kyokushin CUP dzieci

KOMUNIKAT

Działając w porozumieniu z miastem Bielsko-Biała, Polskim Związkiem Karate Kontaktowego oraz Południowym Okręgiem Karate Kontaktowego mamy zaszczyt zaprosić reprezentację Waszego Klubu do udziału w

MISTRZOSTWACH POŁUDNIOWEGO OKRĘGU KARATE KONTAKTOWEGO
&
Puchar Beskidów Karate Kyokushin CUP dzieci


ORGANIZATOR:
Bielski Klub Kyokushin Karate
43-300 Bielsko-Biała
ul. Komorowicka 36
tel. 501 311 993 shihan Sławomir Dubiel
e-mail: bkk_kyokushin@op.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Polski Związek Karate Kontaktowego
Południowy Okręg Karate Kontaktowego
Urząd miasta Bielsko-Biała

TERMIN I MIEJSCE:
15 czerwiec 2024 - sobota 8.00
Hala Widowiskowo-Sportowa BKS "STAL", 43-300 Bielsko-Biała,  ul. Rychlińskiego 19

WSTĘPNY PROGRAM ZAWODÓW:

08:00 - 10:00  weryfikacja zawodników 
10:00 - 10:30  oficjalne otwarcie turnieju
10:30 - 13:00  kata 
13:00 -  15:00  wydawanie obiadów
13:00 - 17:00  kumite 
17:00 - 18:00  planowane zakończenie i rozdanie nagród 

KATEGORIE:

Mistrzostwa i Puchar zostaną przeprowadzone wg przepisów, zasad i regulaminu PZKK, dostępne są na stronach :

www.pfko.eu / www.pokk.pl

w następujących konkurencjach:

Mistrzostwa Południowego Okręgu Karate Kontaktowego

KUMITE ALL KICK

juniorzy 16-17 lat i osoby, które w dniu zawodów nie ukończyły 18 lat do 60 kg; do 65 kg; do 70 kg; do 75 kg; do 85 kg, pow. 85 kg

juniorki 16-17 lat i osoby, które w dniu zawodów nie ukończyły 18 lat do 50 kg, do 55 kg, do 65 kg, pow. 65 kg


juniorzy młodsi 14-15 lat do 45 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 70 kg, pow. 70 kg

juniorki młodsze 14-15 lat do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, pow. 60 kg


młodzicy 12-13 lat do 35 kg, do 40 kg, do 45 kg, do 55 kg, pow. 55 kg

młodziczki 12-13 lat do 40 kg, do 45 kg, do 55 kg, pow. 55 kg


KUMITE FULL CONTACT

Senior 18+ ukończone 18 lat w dniu zawodów: do 70 kg; do 80 kg; do 90 kg; pow. 90 kg 

Seniorki 18+ ukończone 18 lat w dniu zawodów: do 55 kg, do 65 kg, pow. 65 kg


Masters 35+ ukończone 35 lat w dniu zawodów: do 85 kg; pow. 85 kg

Panie Masters 35+ ukończone 35 lat w dniu zawodów: do 65 kg, pow. 65 kg


KATA


wykaz Kata
kategoria wiekowatury eliminacyjnepółfinały i finały
MŁODZIKÓW/MŁODZICZEK 12-13 lat
TAIKYOKU SONO SAN
PINIAN SONO ICHI
PINIAN SONO NI

PINIAN SONO SAN
PINIAN SONO YON
PINIAN SONO GO

JUNIORZY MŁODSI/ JUNIORKI MŁODSZE 14-15 lat
TAIKYOKU SONO SAN
PINIAN SONO ICHI
PINIAN SONO NI

PINIAN SONO SAN
PINIAN SONO YON
PINIAN SONO GO
TSUKI NO KATA

JUNIORZY I JUNIORKI 16-17 lat
PINIAN SONO NI
PINIAN SONO SAN
PINIAN SONO YON
PINIAN SONO GO
GEKSAI SHO

TSUKI NO KATA
GEKSAI DAI
SAIHA
YANTSU
GEKSAI SHO
SUSHIHO
SEIPAI
KANKU DAI
SEIENCHIN

SENIORZY +18 lat
PINIAN SONO NI
PINIAN SONO YON
PINIAN SONO GO
TSUKI NO KATA
SAIHA
YANTSU
GEKSAI SHO

GEKSAI SHO
GEKSAI DAI
GARYU
SUSHIHO
SEIPAI
KANKU DAI
SEIENCHIN
TENSHO

Puchar Beskidów Karate Kyokushin CUP dzieci

KUMITE ALL KICK

kadeci 10-11 lat do 30 kg, do 35 kg, do 40 kg, do 50 kg, pow. 50 kg
kadetki 10-11 lat do 30 kg, do 35 kg, do 45 kg, pow. 45 kg

kadeci młodsi 8-9 lat do 25 kg, do 30 kg, do 35 kg, pow. 35 kg
kadetki młodsze 8-9 lat do 25 kg, do 30 kg, do 35 kg, pow. 35 kg

dzieci (chłopcy) 6-7 lat do 25 kg, do 30 kg, pow. 30 kg 
dzieci (dziewczęta) 6-7 lat do 25 kg, do 30 kg, pow. 30 kg


UWAGA: 
KIEROWNICY OSRODKÓW PROSZENI SA O ZWERYFIKOWANIE WAGI I WIEKU (LICZY SIĘ DATA URODZENIA) ZAWODNIKA W DNIU ZAWODÓW. W PRZYPADKU STWIERDZENIA PODCZAS WERYFIKACJI INNEJ WAGI LUB WIEKU ZAWODNIKA NIŻ TA OKREŚLONA W ZGŁOSZENIU MOŻE ON ZOSTAĆ ZDYSKFALIFIKOWANY. Przeniesienie zawodnika do innej kategorii wagowej, wiekowej i/lub każdorazowa zmiana w systemie po terminie 13.06.2024 będzie wiązała się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100zł dla obsługi technicznej zawodów!!! W DNIU WERYFIKACJI WSZYSCY ZAWODNICY ZOBOWIAZANI SĄ DO STAWIENIA SIĘ PRZED KOMISJA, KTÓRA DOKONA WAŻENIA I KONTROLI BADAŃ LEKARSKICH. UWAGA!!! W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji mniej niż 4 zawodników, konkurencja może zostać połączona lub zostanie odwołana.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników w danej konkurencji z różnych organizacji karate kontaktowego. 
Do startu dopuszczeni będą zawodnicy posiadający:
 • aktualną kartę zdrowia sportowca z aktualnym orzeczeniem lekarskim,
 • ubezpieczenie NNW,
 • w dniu weryfikacji mieścić się w limicie wagowym, nie ma żadnej tolerancji wagowej. Zawodnik który nie zmieści się w kategorii wagowej może zostać zdyskwalifikowany. * przeniesienie do innej kategorii wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty 100zł dla obsługi technicznej zawodów, od zmiany.
 • legitymację szkolną, dowód osobisty (dokument stwierdzający dokładny wiek zawodnika)
 • czyste KarateGi, ochraniacze wymagane we wszystkich kategoriach kumite, zgodnie z przepisami PZKK
 • oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr1). Brak takiej zgody dla zawodników nieletnich startujących w konkurencjach kumite powoduje automatyczną dyskwalifikację!!! 
ZGŁOSZENIA I WERYFIKACJA:

Zgłoszenia prosimy dokonać elektronicznie poprzez stronę:

app.kumitetechnology.com

najpóźniej do dnia 12.06.2024 godzina 23.59
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z obsługą w/w interfejsu do zgłaszania zawodników proszę o kontakt pod adres email: maciek.sliwa@poczta.fm
 • Weryfikacja zawodników odbędzie się 15 czerwca 2024 od godziny 8:00-10:00 w miejscu zawodów
 • Wstępne losowanie odbędzie się w dniu 14.06.2024 
OPŁATA STARTOWA:
opłata startowa wynosi (w opłatę startową wliczony jest posiłek tylko mistrzostwa):

kumite 150zł / kata 150zł / kumite + kata 200zł

kumite Puchar Beskidów 100zł + 30zł obiad

opłatę startową należy uiścić w dniu zawodów lub przelewem na konto bankowe klubu nr 77 8111 0009 2001 0031 4572 0001 do dnia 14.06.2024
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Sędzią Głównym Turnieju będzie shihan Mariusz Godoś
 2. Sędzią Technicznym Turnieju będzie shihan Tomasz Rajda
 3. Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKK dostępne na stronie – www.pfko.eu .
 4. Organizator zapewnia jeden posiłek.
 5. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator.
 6. Składy sędziowskie zostaną powołane przez Sędziego Głównego i Technicznego w dniu zawodów.
 7. W mistrzostwach obowiązują walki o III miejsce.
 8. Za zajęcie miejsc punktowanych od 1-3 w każdej z konkurencji organizator zapewnia medal, dyplom i puchar.
 9. Za zajęcie 1-3 drużynowo przewidziane są puchary i dyplomy: Punktacja drużynowa prowadzona będzie na podstawie wyników indywidualnych wszystkich konkurencji: I miejsce - 5 pkt, II miejsce – 3 pkt, III miejsce - 1 pkt.
 10. Kierownicy/instruktorzy ośrodków proszeni są o pomoc w sędziowaniu zawodów. W tym celu proszę o zabranie 2-3 sędziów!!! Kluby nie wystawiające żadnego sędziego zobowiązane będą do zapłaty kwoty 200zł, - (gotówką przy potwierdzaniu list startowych). Sędzia powinien posiadać kompletny strój sędziowski.
 11. W kategoriach należy posiadać ochraniacze zgodnie z obowiązującymi przepisami PZKK. Organizator nie zapewnia ochraniaczy, kasków i hogo.
 12. Protesty należy składać do sędziego głównego po wpłaceniu do organizatora wadium w wysokości 200 zł. W przypadku odrzucenia protestu wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Organizator prosi o przestrzeganie terminu zgłoszeń. Ze względu na dużą ilość konkurencji termin zgłoszenia jest nieprzekraczalny. Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń napływających po wyznaczonym terminie.
 14. Oświadczenie rodziców dotyczące zawodników startujących należy złożyć u organizatora zgonie z zaleceniem jednostki regionalnej sanepid.
 15. Opłata startowa jest opłatą za osoby zgłoszone na mistrzostwa lub Puchar Beskidów. W przypadku nie pojawienia się zawodnika opłata nie podlega zwrotowi.
 16. Każdy klub przywozi ze sobą swój sprzęt kaski, hoga, oraz wyznacza osoby do ubierania zawodników w/w ochraniacze. Organizator nie zapewnia obsługi technicznej dla zawodników.
 17. Każdy zawodnik startujący w zawodach musi posiadać własne ubezpieczenie NNW.
 18. W razie zgłoszenia niedostatecznej ilości zawodników dana kategoria wagowa w kumite/kata może być odwołana lub połączona z inną.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie trwania zawodów.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.
 21. Organizator zapewnia zawodnikom opiekę medyczną podczas zawodów.

W Imieniu Komitetu Organizacyjnego, życzymy wszystkim uczestnikom sukcesów sportowych i wielu miłych wrażeń z pobytu w Bielsku-Białej. 

Prezes
Bielskiego Klubu Kyokushin Karate

shihan Sławomir Dubiel

Załącznik nr 1

………………………………………………………………………………………………… 
Imię/Imiona i Nazwisko Rodzica-ów/* Opiekuna prawnego

…………………………………………………………………………………………………
/adres, tel./

OŚWIADCZENIE RODZICA –ów/OPIEKUNA PRAWNEGO

Wyrażam/my* zgodę na start mojego/naszego* niepełnoletniego dziecka

………………………………………………………………………………… 
(Nazwisko i imię)

urodzony. w dniu ……………………………………………………………………………. w zawodach sportowych: Mistrzostwach Okręgu Południowego Karate Kontaktowego Puchar Beskidów Karate Kyokushin CUP dzieci* w dniu 15.06.2024 Bielsko-Biała
 1. Oświadczam/my*, że moje/nasze* dziecko nie choruje na koronawirusa, nie miało na przestrzeni ostatnich czternastu dni świadomej styczności z osobami zakażonymi korona wirusem oraz nie jest objęte kwarantanną z powodu korona-wirusa.
 2. Oświadczam/my*, że w dniu turnieju moje/nasze* dziecko będzie legitymować się aktualnymi badaniami lekarskimi, zezwalającymi na udział w/w turnieju oraz będzie posiadać komplet obowiązujących w jego kategorii ochraniaczy obowiązkowych.
 3. Oświadczam/my*, że moje/nasze* dziecko posiada indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będę rościć żadnych pretensji do organizatora z tytułu odniesionych przez moje/nasze* dziecko ewentualnych urazów lub kontuzji w czasie zawodów.
 4. Wyrażam/my* zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.
 5. Wyrażam/my* zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego/naszego* dziecka w zakresie potrzebnym do przygotowania oraz przeprowadzenia turnieju.
 6. Wyrażam/my* zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie wizerunku mojego/naszego* dziecka do celów związanych z przeprowadzeniem i promocją turnieju.
 7. Administratorem danych osobowych zawodników, na czas przygotowania i udziału w turnieju, jest Bielski Klub Kyokushin Karate . Po zakończeniu turnieju dane osobowe nie będą przetwarzane i nie będą udostępniane osobom trzecim poza komunikatem końcowym zawodów.
*niepotrzebne skreślić 

 ……………………………. ..……………………………………………..
Miejscowość, data Czytelne podpisy Rodziców/Opiekunów prawnych

Ta strona używa cookie

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zgadzam się Polityka cookie